TjänstSista ansökanFörvaltning
Projektledare2017-01-16Bildningsförvaltningen
Socialsekreterare/biståndshandläggare, sommarvik2017-02-13Välfärdsförvaltning
Resursplanerare, sommarvikariat2017-02-13Välfärdsförvaltning
Sjuksköterskor, sommarvikariat2017-02-13Välfärdsförvaltning
Distriktssköterskor/Sjuksköterskor, sommarvikariat2017-02-13Välfärdsförvaltning
Musiklärare till Själevadskolan2017-01-29Bildningsförvaltningen
Enhetschefer, sommarvikariat2017-02-13Välfärdsförvaltning
Arbetsterapeuter, sommarvikariat2017-02-20Välfärdsförvaltning
Sjukgymnast/fysioterapeut sommar vik2017-02-20Välfärdsförvaltning
Rektor Haffsta och Mycklingskolan2017-01-30Bildningsförvaltningen
El Sistema pedagog till kulturskolan2017-02-01Bildningsförvaltningen
Förskollärare2017-01-23Bildningsförvaltningen
Flyktinghandläggare2017-01-30Välfärdsförvaltning
Vårdare-pool, Hörnett hemtjänst2017-01-30Välfärdsförvaltning
Sjuksköterska till Ekens servicehus2017-01-30Välfärdsförvaltning
Socialpedagogiska resurser HVB boenden2017-01-20Välfärdsförvaltning
Förskollärare2017-01-20Bildningsförvaltningen
Sjuksköterska Lejonbacken2017-01-20Välfärdsförvaltning
Anhörigkonsulent2017-01-20Välfärdsförvaltning
Vik. Brandman/kvinna2017-01-20Samhällsbyggnadsförvaltning
Verksamhetsutvecklare till Socialt stöd2017-01-20Välfärdsförvaltning
Teknik- och Rakelansvarig till kommunens alarmeringscentral2017-01-17Samhällsbyggnadsförvaltning
Brandingenjör/brandinspektör till Räddningstjänsten2017-01-20Samhällsbyggnadsförvaltning
2 Grundskollärare åk 4-6 Husum2017-01-22Bildningsförvaltningen
Vårdare/Assistenter - korttidsvikariat2017-01-31Välfärdsförvaltning